Görev ve Sorumluluklar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 22’nci maddelerine istinaden görev yapmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, Bakanlığın Stratejik Planındaki vizyon ve misyonuna uygun olarak, merkez teşkilatı ile işbirliği içinde;

a) Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve sektörel stratejilere yönelik olarak sanayiciler, kamu kurum/kuruluşları ve yerel yönetimler başta olmak üzere, kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla, tanıtım ve iş... devamı...

İl Müdürü İsmail TÜRE
İl Müdürü
  • ismail.türe@sanayi.gov.tr
  • Tel: +90 248 233 10 81
  • Fax: +90 248 233 25 85
  • Adres: Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:20 15100 / BURDUR
E-Hizmetler Bölümü
İstatistikler
Piyasa Gözetim ve Denetim Raporları
Girişimci Bilgi Sistemi
Plan Program ve Raporlar
Ürün Güvenliği Şikayet Formu
Arge ve Yenilik Destekleri
Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:533